Foreldrepodden - en podkast fra FUB og FUG

Bemanning i barnehagen - episode 2

March 14, 2023 Foreldreutvalgene
Bemanning i barnehagen - episode 2
Foreldrepodden - en podkast fra FUB og FUG
More Info
Foreldrepodden - en podkast fra FUB og FUG
Bemanning i barnehagen - episode 2
Mar 14, 2023
Foreldreutvalgene

Episode to om bemanning tar blant annet for seg regjeringens nye planer for barnehagen. Hva synes de ansatte om forslagene til Tonje Brenna? Hør hva barnehagelærer Andrea Seim Jakobsen tenkte da hun fikk høre om den nye strategien.  Hvordan ville de ansatte selv rustet opp barnehagen for en ny tid?

Kontaktinfo

  • www.foreldreutvalgene.no
  • Følg oss på Facebook: FUG eller FUB
  • Mail: post@fug.no

Programleder: Bjørnar Hagen Vika, FUG.

Show Notes

Episode to om bemanning tar blant annet for seg regjeringens nye planer for barnehagen. Hva synes de ansatte om forslagene til Tonje Brenna? Hør hva barnehagelærer Andrea Seim Jakobsen tenkte da hun fikk høre om den nye strategien.  Hvordan ville de ansatte selv rustet opp barnehagen for en ny tid?

Kontaktinfo

  • www.foreldreutvalgene.no
  • Følg oss på Facebook: FUG eller FUB
  • Mail: post@fug.no

Programleder: Bjørnar Hagen Vika, FUG.