Foreldrepodden - en podkast fra FUB og FUG

Fra tabu til lovverk - hvordan synet på mobbing i barnehagen endret seg de siste 20 årene

January 27, 2022 Foreldreutvalgene Season 1 Episode 1
Fra tabu til lovverk - hvordan synet på mobbing i barnehagen endret seg de siste 20 årene
Foreldrepodden - en podkast fra FUB og FUG
More Info
Foreldrepodden - en podkast fra FUB og FUG
Fra tabu til lovverk - hvordan synet på mobbing i barnehagen endret seg de siste 20 årene
Jan 27, 2022 Season 1 Episode 1
Foreldreutvalgene

Foreldreutvalget for barnehager snakker med professor i spesialpedagogikk fra Universitetet i Agder, Ingrid Lund og mobbeombud i Vestland Mari-Kristine Morberg om trygt og godt barnehagemiljø.

Vi tar for oss  lovendringen i 2021 og ser på hvordan synet på mobbing har endret seg de siste 20 årene. Er loven god nok for barn og foreldre, eller kan vi styrke den ytterligere?

Kjøreplan:

 • DEL 1: Introduksjon av gjester (00m.00s - 02m.50s)
 • DEL 2:  Hva er den nye loven og hva har den å si i praksis for barn og foreldre? (02m.55s - 07m.00s)
 • DEL 3: Hvordan har synet på mobbing endret seg i løpet av de siste 20 årene? (07m.00s - 13m.23s)
 • DEL 4: Synet på mobbing har endret seg, men hva betyr det for barn, foreldre og ansatte?  (13m.25s - 14m.27s)
 • DEL 5:  Konkrete eksempler på henvendelser til mobbeombud og Ingrid Lund.  (14m 30s -  20m 41s)
 • DEL 6:  Foreldrene må ha en nøytral part å gå til (20m.47s -  24m 38


Kontakt oss:
Foreldreutvalgene.no
e-post: post@fubhg.no
telefon: 477 99 200

Følg oss på Facebook eller Instagram

Kontaktinfo

 • www.foreldreutvalgene.no
 • Følg oss på Facebook: FUG eller FUB
 • Mail: post@fug.no

Programleder: Bjørnar Hagen Vika, FUG.

Show Notes

Foreldreutvalget for barnehager snakker med professor i spesialpedagogikk fra Universitetet i Agder, Ingrid Lund og mobbeombud i Vestland Mari-Kristine Morberg om trygt og godt barnehagemiljø.

Vi tar for oss  lovendringen i 2021 og ser på hvordan synet på mobbing har endret seg de siste 20 årene. Er loven god nok for barn og foreldre, eller kan vi styrke den ytterligere?

Kjøreplan:

 • DEL 1: Introduksjon av gjester (00m.00s - 02m.50s)
 • DEL 2:  Hva er den nye loven og hva har den å si i praksis for barn og foreldre? (02m.55s - 07m.00s)
 • DEL 3: Hvordan har synet på mobbing endret seg i løpet av de siste 20 årene? (07m.00s - 13m.23s)
 • DEL 4: Synet på mobbing har endret seg, men hva betyr det for barn, foreldre og ansatte?  (13m.25s - 14m.27s)
 • DEL 5:  Konkrete eksempler på henvendelser til mobbeombud og Ingrid Lund.  (14m 30s -  20m 41s)
 • DEL 6:  Foreldrene må ha en nøytral part å gå til (20m.47s -  24m 38


Kontakt oss:
Foreldreutvalgene.no
e-post: post@fubhg.no
telefon: 477 99 200

Følg oss på Facebook eller Instagram

Kontaktinfo

 • www.foreldreutvalgene.no
 • Følg oss på Facebook: FUG eller FUB
 • Mail: post@fug.no

Programleder: Bjørnar Hagen Vika, FUG.